Forumul Facultatii de psihologie
Forumul Facultatii de psihologie

Util, informativ, perseverent
 
AcasaPortalInregistrareConectare

Distribuiţi | 
 

 Programe master

In jos 
Mergi la pagina : Înapoi  1, 2
AutorMesaj
Anda
Admin
Anda

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 22/09/2010
Varsta : 43

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 5:02 am

Pentru studentii straini, atasez aici o informatie ce mi-a parvenit prin e-maill in urma cu cateva minute....poate voi intelegeti mai bine. Rolling Eyes

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU din BUCURESTI
DirecŃia relaŃii internaŃionale, programe comunitare si studenŃi străini
Rectorat - Str.Dambovnicului nr.22, sector 4, et.2, camera 17
Tel/fax : +40 21 316 16 43
e-mail: international@utm.ro
ÎNDRUMĂRI PENTRU STUDENłII ERASMUS
Programul sectorial ERASMUS (EuRopean Community Action for
the Mobility of University Students) este componentă a Programului de
ÎnvăŃare pe tot Parcursul VieŃii (fostul Program Socrates, acum : LLP –
Longlife Learning Program) care se adresează învătămantului superior,
inclusiv educaŃiei vocaŃionale avansate si practicii (training). Acest
subprogram îsi propune să dezvolte dimensiunea europeană a învătămantului
superior, să promoveze cooperarea între universităŃi la toate nivelurile de
studii (licentă, masterat, doctorat), să încurajeze mobilitatea studentilor si
profesorilor, precum si recunoasterea academică a studiilor si a calificarilor
obtinute în perioadele de stagii de studii si/sau practică.
În acest scop, universităŃile îsi stabilesc activităŃi comune cu instituŃii
de învătămant superior sau alt tip de instituŃie, organizaŃie, intreprindere, care
asigură posibilitatea efectuării unor stagii de practică.
Universitatea Titu Maiorescu participă la Programul ERASMUS din
anul 2004 si are 14 acorduri de colaborare bilaterală in domeniile: Drept,
Stiinte Economice, Medicină, Psihologie, Informatică. Pană în prezent, au
beneficiat de stagii Erasmus 140 studenti/ 986 luni.
2
De mobilitătile Erasmus, se bucură studentii cu rezultate academice
bune, selectati de către facultăti, în spiritul transparentei, corectitudinii si
egalitătii de sanse. Statutul de student Erasmus este o provocare pentru orice
tanăr care doreste să se perfectioneze si să se pregătească pentru viaŃa
profesională pe care a ales-o. A face cunostintă cu o universitate de prestigiu,
a studia în biblioteci si laboratoare bine dotate, a-Ńi perfectiona o limbă
străină, a beneficia de o experientă interculturală si, nu în ultimul rand, a te
misca liber în spaŃiul european este într-adevăr un beneficiu pe termen lung.
Stagiile de studii Erasmus pot fi de minimum 3 luni si maximum un an
universitar. Sunt recomandate stagiile de un semestru (30 credite) si, mai
ales, cele de un an (60 credite), care să se finalizeze cu examene si acumulare
de credite transferabile. Prelungirea stagiului, de la un semestru la un an, este
posibilă, cu acordul celor două universităŃi, pe cont propriu sau, în limita
sumelor disponibile, prin suplimentarea grantului primit.
Stagiile de practică Erasmus (plasamente) pot fi de min.o lună, dacă au
loc în continuarea unui stagiu de studii, sau de min. 3 luni, dacă se desfăsoară
numai în acest scop.
Granturile Erasmus nu acoperă integral toate cheltuielile ocazionate de
un stagiu în străinătate, dar sunt totusi substanŃiale si reprezintă un sprijin
care, si printr-un efort personal sau prin găsirea unor sponsori, poate permite
o sedere decentă într-o altă Ńară.
La acesta, se adaugă sprijinul UniversităŃii Titu Maiorescu, care acordă
scutirea de taxe pe durata stagiului, respectiv un semestru sau un an
universitar.
După ce a fost organizată selecŃia în facultăŃi, studenŃii declaraŃi
admisi trebuie să facă urmatorii pasi:
- să contacteze DirecŃa relaŃii internaŃionale, programe comunitare si
studenŃi străini din UTM, pentru a afla primele informŃii care ii pot fi utile,
a lua cunostinŃă de Carta studentului Erasmus, Carta europeană a calitaŃii
pentru mobilitate sau Learning Agreement si a beneficia de o consiliere
calificată privind condiŃiile de studiu si de viaŃa din universitatea si Ńara
respectivă;
3
- să acceseze pagina web a universităŃii în care va merge si să se informeze
cu mare atenŃie privind: planul de învăŃămant al facultăŃii din instituŃiagazda,
respectiv cursurile care corespund celor care sunt predate în
facultatea de origine, durata anului academic (semestre si sesiuni de
examene), cursuri de limbă gratuite pentru studenŃi Erasmus, existenŃa unor
formulare de înscriere si/sau cazare proprii si, eventual, de înscriere on-line
pentru studenŃii Erasmus, posibilităŃi de cazare;
- să ia legătura, cat mai repede posibil, cu responsabilul pentru relaŃii
internaŃionale din facultatea în care învaŃă, să stabilească programul de studii,
în asa fel încat să se asigure condiŃiile pentru recunoasterea studiilor facute
în universitatea-gazda si să completeze documentul “Learning Agreement” (2
ex.originale + o copie) . Acest formular se găseste pe site-ul UTM
(www.utm.ro), secŃiunea RelaŃii internaŃionale, link Erasmus;
- să completeze formularul pentru cazare (sau să-l transmită on-line,
dacă se solicită acest lucru) si Student Application Form, specific
universităŃii în care va studia. Acestea, impreună cu Learning Agreement
(toate exemplarele) si situaŃia scolară pe anul anterior (tradusă în l.franceză
sau engleză, dupa caz), se aduc la DirecŃia relaŃii internaŃionale si programe
comunitare. Eliberarea situaŃiilor scolare pentru studenŃii Erasmus este
gratuită;
Cazarea este un aspect care trebuie luat în considerare; daca studentul
doreste să beneficieze de camin, este bine să contacteze din timp serviciile
responsabile, pentru a afla daca acest lucru este, în general, posibil, dacă
trebuie platit un avans, cand si sub ce forma etc.
- să contacteze direct facultatea unde va studia, pentru a obŃine si
alte informaŃii privind durata exactă a semestrelor, programa analitică etc.;
- să semneze contractul financiar la DirecŃia relaŃii internaŃionale
si programe comunitare, după ce a primit acordul universităŃii-gazdă. La
acesta, se anexeaza o declaraŃie pe proprie răspundere, prin care se confirmă
că dispune de fondurile necesare pentru a-si suplimenta grantul Erasmus, si o
DeclaraŃie de garant din partea unuia dintre parinŃi, soŃ/soŃie, după caz,
legalizate la notariat;
- să contacteze DirecŃia Economică din UTM – sediul Rectoratului
(str. Dambovnicului nr.22 - T.Noi), pentru completarea formularelor de
obŃinere a cardurilor BCR (în valută – EUR). Cardurile vor fi ridicate după
4
un interval de aprox. 2 săptamani de la Agentia BCR din Bd.Unirii nr.43-45
bl.E2, sector 3. Comisioanele bancare se asigura din grantul studentului;
- în cazul modificării programului de studii în universitatea-
gazdă, să trimită (prin fax) UTM – DirecŃia relaŃii internaŃionale, programe
comunitare si studenŃi străini, în termen de 2 săptamani de la începerea
stagiului, pagina din Learning Agreement : Changes to the original proposed
study programme, semnată de persoana responsabilă din facultatea unde îsi
desfasoară stagiul. Aceasta urmează să fie apoi aprobată si semnată de
facultatea din UTM în care învaŃă studentul/a.
StudenŃii ERASMUS trebuie să-si realizeze integral stagiul convenit cu
Universitatea Titu Maiorescu prin Learning Agreement-ul pe care il
semnează si prin Contractul financiar, precum si să acumuleze numărul de
credite necesar. În caz contrar, este obligat să returneze parŃial sau chiar
integral suma primită (în afara unor cazuri de forŃă majoră). Toate condiŃiile
de efectuare a unui stagiu de studii Erasmus si obligaŃiile studenŃilor si ale
UTM sunt menŃionate în cele două documente de mai sus.
LA ÎNTOARCEREA ÎN łARA:
- să se prezinte, în termen de 5 zile la DirecŃia relaŃii internaŃionale,
programe comunitare si studenŃi străini cu următoarele documente:
Certificat/Atestat, în original, semnat de persoana responsabilă din
universitatea-gazda, situaŃia scolară (Releve de notes/Transcript of Records),
în copie. Originalul se depune la facultatea din UTM în care învaŃă
studentul/a, raportul asupra stagiului (anexat la Contractul financiar)
Reamintim : Numărul de credite: 30/semestru si 60/an universitar.
InformaŃii suplimentare
Persoanele care călătoresc în străinătate beneficiază gratuit, începand cu
1 ianuarie 2007, de Cardul european de sănătate. Acesta se eliberează pe baza
unei cereri adresate Casei de Asigurări de Sănătate la care solicitantul este luat
în evidenŃa populaŃiei, iar valabilitatea este de 6 luni. În statele UE, toŃi romanii
vor avea acces la serviciile medicale de care au nevoie, (http://www.ceass.ro/)
5
StudenŃii pot beneficia si de cardul International Students Identity Card (ISIC).
GTS INTERNATIONAL, tel : 313 45 45 / 313 44 90
mail : info@gtsturism.ro sau de cardul EURO 26
Pentru orice alte nelămuriri, vă rugăm să contactaŃi responsabilul
cu relaŃiile internaŃionale din facultate, precum si DirecŃia relaŃii internaŃionale,
programe comunitare si studenŃi străini din Rectoratul UTM.
În concluzie, trebuie să stiŃi ca Programul Erasmus are ca obiectiv crearea
unei identităŃi si unităŃi europene, prin călătorii de studii si practica dintr-o Ńară
în alta. Cu ajutorul acestui Program, Universitatea Titu Maiorescu îsi realizează
o componentă a strategiei de internaŃionalizare si anume dezvoltarea cooperarii
europene si cresterea numărului de mobilităŃi ale studenŃilor si cadrelor
didactice.
S U C C E S![url][/url]

_________________
[i][i]Cea mai grea lupta este cea cu tine insuti . Daca o castigi pe aceasta ,restul sunt cu siguranta victorii...    <br> 
Sus In jos
http://psihologie-utm-id.forumz.ro
adriana catalinaMesaje : 16
Data de inscriere : 30/04/2011
Varsta : 37

MesajSubiect: lamurire   Lun Aug 15, 2011 1:45 pm

am facut o cerere scrisa catre rectorul universitatii pe care specifici ca soliciti adeverinta de licenta necesara inscrierii la master si ai nevoie de mediile din anii de studiu, pt ca nota de licenta o trec ei fara sa mentionezi asta.


Mai fetelor, cred ca ne intelegem separat. Saraca Camelia ......
Pe adeverinta de absolvire nu este trecuta nici o nota. Hai sa nu mai hazardam saraca fata ca nu mai intelege nimic.
O adeverinta este totusi o simpla adeverinta. Poti sa ceri unde doresti sa-ti treaca nota pe ea ca tot nu va fi trecuta. Hai sa nu ne pilim cu apa potabila !
Ce sunt acestea sunt simple povesti pentru nestiutori.
Camelia, vezi ca am postat exact pasii care trebuie sa-i urmezi. Ceea ce tu faci acum , eu am facut acum 2 saptamini.

ps - atentie la exprimare si la acordul subiectului cu predicatul! Nu te supara pe mine dar esti administratora de forum si am pretentii !

LA MULTI ANI MARIILOR, MARINILOR SI LA DERIVATELE DE NUME !
Sus In jos
GenoMesaje : 99
Data de inscriere : 29/09/2010

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 3:26 pm

Eu mi-am luat adeverinta de absolvire unde am trecute cele 3 medii generale pentru cei trei ani de facultate plus nota de la licenta.Ma crezi sau nu dar eu ce scriu aici nu sunt brasoave.Nu vreau sa induc pe nimeni in eroare.Nu am facut nici o cerere,am platit doar banii si cu chitanta m-am dus la secretariat si am lasat-o acolo.Daca vreti credeti daca nu,nu.Am dat numai 60 de lei.
Sus In jos
Anda
Admin
Anda

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 22/09/2010
Varsta : 43

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 3:52 pm

adriana catalina a scris:


Mai fetelor, cred ca ne intelegem separat. Saraca Camelia ......
Pe adeverinta de absolvire nu este trecuta nici o nota. Hai sa nu mai hazardam saraca fata ca nu mai intelege nimic.
O adeverinta este totusi o simpla adeverinta. Poti sa ceri unde doresti sa-ti treaca nota pe ea ca tot nu va fi trecuta. Hai sa nu ne pilim cu apa potabila !
Ce sunt acestea sunt simple povesti pentru nestiutori.


Adriana, ai intrecut limita bunului simt acceptat de mine si nu-ti permit sa imi subestimezi spusele ,mai ales cand eu nu vorbesc din amintiri ci subliniez lucruri prin care am trecut(NU O DATA) si de care am habar.Adeverinta aceea de care vorbesti nu e o simpla hartiuta ,asa cum iti imaginezi tu-aceasta tine locul unei diplome de absolvire pe parcursul unui an si nimeni nu-ti va mai elibera alta, oricat de urgenta ar fi terta ta problema.Asadar nu e atat de simpla.Cat despre nota...zau, am ras destul pe ziua de azi...uite,atasez adeverinta mea si spune-mi tu ....ti-ar trebui nenumarate dioptrii ca sa observi nota?Si Gen are dreptate, daca specifici, mediile anilor de studiu sunt trecute in aceasta "simpla adeverinta."Te rog sa nu ma mai contrazici mai ales cand n-ai probe concludente,nu e cazul,nu-mi bat capul sa explic unei fete ca sa apari tu sa ma jignesti si cu-adevarat sa bagi oamenii in ceata..


ps - atentie la exprimare si la acordul subiectului cu predicatul! Nu te supara pe mine dar esti administratora de forum si am pretentii !
Nu stiu care sunt studiile tale in afara acestei facultati dar crede-ma ca in gramatica limbii romane sau in gramatica limbii engleze nu avem numitor comun,nici nu m-as obosi sa mai deschid gura...cat despre acorduri....of....mi-e teama ca jignesc si ma opresc aici.Nu inainte,insa, de a te anunta ca daca ceva nu-ti convine pe acest forum esti libera sa pleci, dar nu ai libertatea sa ma jignesti pentru ca eu nu apelez la timpul tau in monitorizarea acestui forum ci ma descurc... pe timpul meu.

_________________
[i][i]Cea mai grea lupta este cea cu tine insuti . Daca o castigi pe aceasta ,restul sunt cu siguranta victorii...    <br> 
Sus In jos
http://psihologie-utm-id.forumz.ro
razvypitestiMesaje : 1
Data de inscriere : 15/08/2011

MesajSubiect: informatii master   Lun Aug 15, 2011 4:32 pm

salut, sunt din pitesti, as dori sa ma inscriu la masterul de Psihoterapie cognitiv - comportamentala. problema este ca eu am serviciul aici, as dori sa imi spuneti daca pot veni mai mult in weekend pentru cursuri si daca se poate orarul din anii trecuti.
Sus In jos
adriana catalinaMesaje : 16
Data de inscriere : 30/04/2011
Varsta : 37

MesajSubiect: !   Lun Aug 15, 2011 4:46 pm

Daca esti corecta de ce ai sters mesajul ?
Citeste fraza scrisa de tine si ai sa te convingi de acord ! Ca licentiata in FILOLOGIE CRED CA AI DREPTATE! NU AVEM NUMITOR COMUN!
Eu nu ti-am spus din rautate insa fi mai atenta in ceea ce postezi. Daca doreai corectitudine lasai mesajul tau de unde eu am scos acea fraza!
Oare joci cinstit ?
Nu critica omul care te critica ci pe acela care te lauda !
Sus In jos
Anda
Admin
Anda

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 22/09/2010
Varsta : 43

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 6:12 pm

adriana catalina a scris:
Daca esti corecta de ce ai sters mesajul ?
Citeste fraza scrisa de tine si ai sa te convingi de acord ! Ca licentiata in FILOLOGIE CRED CA AI DREPTATE! NU AVEM NUMITOR COMUN!
Eu nu ti-am spus din rautate insa fi mai atenta in ceea ce postezi. Daca doreai corectitudine lasai mesajul tau de unde eu am scos acea fraza!
Oare joci cinstit ?
Nu critica omul care te critica ci pe acela care te lauda !

Nu am sters nici-un mesaj, urmareste mai bine postarile din acest topic.Intr-adevar in ultima postare a mea am citat doar ce mi s-a parut ca necesita raspuns adecvat,nu are rost sa-mi umplu forumul cu citate, de orice natura ar fi acestea,dar daca vrei sa cauti o anume fraza a mea care ti s-a parut a veni in neconcordanta cu studiile absolvite de tine (implicit cu corectitudinea acordurilor gramaticale)e ok..gasesi tot mai sus .Cat despre filologie, psihologie..bla,bla, ..eu nu ma laud...nu e cazul...dar in acceptiunea mea Facultatile urmate de mine imi mentin statutul de un bun 'orator' al limbii materne....as aminti doar ca am studiat Medicina in urma cu f.multi ani..dar nu conteaza asta .Cat despre sters...bineinteles ca voi sterge mesajele tale in cateva minute, doar nu crezi ca accept jignirile unui utilizator ( care nici macar nu stie sa-si ceara scuze-vezi pledoaria cu acea adeverinta de licenta, demonstrata de mine) si probabil iti voi sterge si contul pentru ca e deja absurditate ca in loc sa ne strangem aici in spirit cooperant ,pentru a primi sau oferi ajutor ,unii dintre noi venim cu astfel de aberatii si acuze asupra celor care sacrifica timp si nervi .Cat despre corectitudine, 'jocuri cinstite....nu e cazul...consider ca sunt un om extrem de corect si parolist...si e de ajuns sa cred eu asta despre mine...parerea altora nu conteaza deloc-trebuie sa te simti bine in pielea ta iar eu,crede-ma, sunt mandra de mine.O zi frumoasa si iti sugerez sa termini cu atacurile catre mine.Nu vreau sa sune a amenintare dar e alegerea mea daca doresc sa pastrez utilizatorii care ma jignesc-una e contradictia, alta e atacul la persoana; tu ai intrecut limita bunului simt(chiar daca ma repet).

_________________
[i][i]Cea mai grea lupta este cea cu tine insuti . Daca o castigi pe aceasta ,restul sunt cu siguranta victorii...    <br> 


Ultima editare efectuata de catre Anda in Lun Aug 15, 2011 6:56 pm, editata de 1 ori
Sus In jos
http://psihologie-utm-id.forumz.ro
Anda
Admin
Anda

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 22/09/2010
Varsta : 43

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 6:34 pm

razvypitesti a scris:
salut, sunt din pitesti, as dori sa ma inscriu la masterul de Psihoterapie cognitiv - comportamentala. problema este ca eu am serviciul aici, as dori sa imi spuneti daca pot veni mai mult in weekend pentru cursuri si daca se poate orarul din anii trecuti.

Bine-ai sosit printre noi....(daca te-ai fi prezentat in topicul 'Sa ne cunoastem' as fi putut sa-ti spun pe nume)...Te poti inscrie cu incredere la masterul dorit deoarece cursurile se desfasoara numai sambata si duminica,chiar daca Masteratul de formare în psihoterapii cognitiv-comportamentale este o forma de invatamant de ZI.
Eu nu-ti pot oferi orarul din anii anteriori dar iti pot spune ca programul masteral Psihoterapii cognitiv-comportamentale, contine următoarele discipline:
a. de aprofundare ]i]Hipnoza clinică, Aplicatii clinice ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale, Psihoterapia cazurilor dificile, Psihodiagnoza clinică, Psihoterapii scurte de orientare strategică, Comunicare terapeutică, Consiliere psihologică, Strategii si tehnici ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale, Rezidentiat clinic;[/i]
b. de sinteză Stresul vietii cotidiene si tulburările afective, Medicină comportamentală, Psihoterapii de orientare analitică, Principiile abordării psihologice a bolnavilor somatici.
Structura planului de învătământ cuprinde trei semestre, de câte 14 săptămâni fiecare, cu minimum 14 ore/săptămână(de regula cumulate in doua zile consecutive ,in week-end). Ele sunt astfel corelate încât vin în completarea – la un nivel superior de complexitate si întelegere – unor discipline din cadrul studiilor universitare de licentă (spre exemplu, cursul intitulat Strategii si tehnici ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale se corelează cu elemente ale cursurilor din programa-a Facultătii de Psihologie – Bazele psihoterapiei cognitiv-comportamentale, Psihoterapie etc.; cursul intitulat Aplicatii clinice ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale[/i] se corelează cu elemente ale cursurilor, [i]Psihopatologie si psihiatrie, Introducere în psihanaliză.Perfectionarea curriculei programului masteral o constituie introducerea unui curs numit Strategii si tehnici ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale, în cadrul masterului Psihoterapii cognitivcomportamentale, care vine în întâmpinarea masteranzilor în a găsi strategia si tehnica potrivită clientului. Un alt curs Aplicatii clinice ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale prezintă cazuri clinice concrete si aduce o mai bună clarificare a teoriei si tehnicii psihoterapiei cognitiv-comportamentale,asadar lucruri frumoase ,benefice si surprinzator de bine venite in ziua de azi. Daca te ajuta cu ceva,iti pot spune si care sunt cadrele didactice care predau in cadrul masteratului Psihoterapii cognitiv-comportamentale:Dr. Irina Holdevici,Dr. V.D. Zamfirescu,Dr. Margareta Dinca,Dr. Adriana Stana,Dr. Brindusa Orasanu,Drd. Valentina Neacsu,Drd. Corina Bogdan.Bafta multa !

_________________
[i][i]Cea mai grea lupta este cea cu tine insuti . Daca o castigi pe aceasta ,restul sunt cu siguranta victorii...    <br> 


Ultima editare efectuata de catre Anda in Lun Aug 15, 2011 10:31 pm, editata de 1 ori
Sus In jos
http://psihologie-utm-id.forumz.ro
GenoMesaje : 99
Data de inscriere : 29/09/2010

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 7:42 pm

Dar programul masteral Psihologia scolara si consiliere educationala, ce discipline are?
Sus In jos
Anda
Admin
Anda

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 22/09/2010
Varsta : 43

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 10:27 pm

Geno a scris:
Dar programul masteral Psihologia scolara si consiliere educationala, ce discipline are?

Gen,programul masteral Psihologie scolară si consiliere educatională, contine următoarele discipline:
a. de aprofundare]b]Dezvoltarea carierei, Consiliere Scolară, Strategii si tehnici de evaluare în consiliere, Practica supervizata[/b]
b. de sinteză
Consiliere multiculturală(super materia), Management educational, Managementul crizelor în comunităti educationale, Psihologia educatiei si învătării, Psihologia comunicării,Psihologie socială si a interventiilor comunitare
Ele sunt astfel corelate încat vin în completarea unor discipline din cadrul studiilor universitare
de licenta (spre exemplu, cursul intitulat ]i]Psihologia educatiei si învătării [/i]se corelează cu elemente ale cursurilor din Psihologia educatiei,Psihologia copilului si adolescentului, etc.; cursurile masterale ]b]Consiliere scolară, Strategii si tehnici de evaluare în consiliere [/b]detaliază notiunile de bază însusite în cursul Consiliere educatională si vocatională, cursul Dezvoltarea carierei aprofundează cursul facultativ de Consilierea si dezvoltarea carierei,curs pe care unii dintre noi nu l-am facut in facultate.)
Cadre didactice intalnite la acest master sunt:Dr. Margareta Dincã,Dr. Petre Craiovan,Dr. Dumitru Cristea,Dr. Mihai Jigau-Prof.univ. din cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei si Dr. Oana Gheorghiu care speram sa revina cat mai curand la Universitate,pentru ca este un om deosebit.

_________________
[i][i]Cea mai grea lupta este cea cu tine insuti . Daca o castigi pe aceasta ,restul sunt cu siguranta victorii...    <br> 
Sus In jos
http://psihologie-utm-id.forumz.ro
GenoMesaje : 99
Data de inscriere : 29/09/2010

MesajSubiect: Re: Programe master   Lun Aug 15, 2011 10:52 pm

multumesc frumos Anda
Sus In jos
Anda
Admin
Anda

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 22/09/2010
Varsta : 43

MesajSubiect: Re: Programe master   Vin Aug 19, 2011 2:55 am

In 08.07.2011 a aparut Carta Universitatii Titu Maiorescu,conform noii Legi a educatiei ,nr 1/2011.Pentru cei care doresc sa mearga mai departe sunt invitati sa o rasfoiasca pe site-ul Universitatii http://www.utm.ro/index.php

_________________
[i][i]Cea mai grea lupta este cea cu tine insuti . Daca o castigi pe aceasta ,restul sunt cu siguranta victorii...    <br> 
Sus In jos
http://psihologie-utm-id.forumz.ro
Bogdan MeirosuMesaje : 8
Data de inscriere : 30/09/2010
Varsta : 29
Localizare : Bucuresti

MesajSubiect: Re: Programe master   Dum Aug 21, 2011 7:21 pm

Buna ziua, buna ziua. Ma pregateam sa intreb si eu ce materii sunt la masteratul de Tehnici de Comunicare si Influenta Sociala, dar am gasit documentul asta http://www.utm.ro/files/file/documente/psihologie/examene/restante_masterat.pdf pe site si m-am lamurit. (Se gasesc toate materiile de la toate masterele organizate de UTM anul trecut, cu profesorii aferenti, acolo) Mai curios as fi sa aflu o bibliografie, daca stie vreunul din d-voastre asa ceva.

Cat despre dr. Oana Gheorghiu, o s-o rog pe Anda sa ma ierte c-o contrazic, dar inteleg ca d-sale i-ar fi mult mai bine acolo unde e; chiar daca pierdem un profesor cel putin valoros, eu prefer s-o stiu intr-un loc in care poate sa se desfasoare asa cum are nevoie.
Sus In jos
Anda
Admin
Anda

Mesaje : 1042
Data de inscriere : 22/09/2010
Varsta : 43

MesajSubiect: Re: Programe master   Dum Aug 21, 2011 7:40 pm

Bogdan Meirosu a scris:
Buna ziua, buna ziua. Ma pregateam sa intreb si eu ce materii sunt la masteratul de Tehnici de Comunicare si Influenta Sociala, dar am gasit documentul asta http://www.utm.ro/files/file/documente/psihologie/examene/restante_masterat.pdf pe site si m-am lamurit. (Se gasesc toate materiile de la toate masterele organizate de UTM anul trecut, cu profesorii aferenti, acolo) Mai curios as fi sa aflu o bibliografie, daca stie vreunul din d-voastre asa ceva.

Cat despre dr. Oana Gheorghiu, o s-o rog pe Anda sa ma ierte c-o contrazic, dar inteleg ca d-sale i-ar fi mult mai bine acolo unde e; chiar daca pierdem un profesor cel putin valoros, eu prefer s-o stiu intr-un loc in care poate sa se desfasoare asa cum are nevoie.

Ai dreptate,Bogdan,in acest document referitor la restantele de la masterat sunt trecute materiile si implicit profesorii-eu nu detineam acest document, am alte informatii primite de la universitate referitoare la materiile de la cursurile de master , dar confruntandu-le remarc ca nu sunt diferite ci doar au caracter oficial....hai sa ne rugam sa nu avem/aveti nevoie de informatii referitoare la programarea restantelor. Wink

Cat despre Oana, ....mult adevar graiesti tu....si eu ii doresc succes in tot ce si-a propus sa intreprinda in viitor,dar.....putem spera ca se va retrage candva acasa....e un profesor adevarat,profesor "pe stil nou" -cum spune dansa si multi ar fi bucurosi s-o vada intrand in sala de curs....pana atunci ,insa, se cuvine sa-i uram o viata frumoasa si lipsita de griji.

_________________
[i][i]Cea mai grea lupta este cea cu tine insuti . Daca o castigi pe aceasta ,restul sunt cu siguranta victorii...    <br> 
Sus In jos
http://psihologie-utm-id.forumz.ro
Bogdan MeirosuMesaje : 8
Data de inscriere : 30/09/2010
Varsta : 29
Localizare : Bucuresti

MesajSubiect: Re: Programe master   Dum Aug 21, 2011 7:46 pm

Nu pot decat sa-i doresc sa gaseasca, la un moment dat, aici un mediu propice pentru cercetare, dezvoltare si predare. Daca or fi bune pentru d-sa, ne-or fi suficiente si noua, nu de alta. Twisted Evil

In continuare, daca are cineva la indemana bibliografia aia si vrea s-o imparta si cu mine, stiti unde ma gasiti.
Sus In jos
Continut sponsorizat
MesajSubiect: Re: Programe master   

Sus In jos
 
Programe master
Sus 
Pagina 2 din 2Mergi la pagina : Înapoi  1, 2

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Forumul Facultatii de psihologie  :: ADMITERE 2011-2012 :: INFO MASTER-
Mergi direct la: